تماس با ما

صاحب امتیاز:

اعظم کل آرایی

مدیریت:

رامین رخشان

شماره تماس مستقیم با مدیریت سایت :

 ۰۱۷۳۲۲۵۴۰۸۸

۰۹۱۱۷۹۲۰۱۰۵

آدرس دفتر مرکزی:

ایران _ استان گلستان_شهرستان گرگان_خیابان گرگانپارس_خیابان فروردین غربی_کوچه پنجم

کد پستی: 

۴۹۱۶۶۳۷۷۶۹