تماس با ما

صاحب امتیاز: اعظم کل آرایی

مدیریت : رامین رخشان

شماره تماس مستقیم با مدیریت سایت: ۰۹۱۱۷۹۲۰۱۰۵

آدرس دفتر مرکزی: ایران _ استان گلستان_شهرستان گرگان_خیابان گرگانپارس_خیابان فروردین غربی_کوچه پنجم

کد پستی: ۴۹۱۶۶۳۷۷۶۹